تبلیغات
جشنواره فعالین سایبری آذربایجانشرقی

نماینده مردم شهرستان بستان آباد

روحانی درگیر مسایل ملی است و فرصتی برای صحبت درباره دریاچه ارومیه نداشت!/ رئیس‌جمهور طرح‌‌های بسیار زیبایی برای حل مشکلات جامعه دارد

نماینده بستان آباد گفت: از آنجایی که در مصاحبه تلویزیونی به مسایل ملی و مهم پرداخت می‌‌شد، رئیس‌‌جمهور وقت نکرد درباره دریاچه ارومیه هم حرف بزند....

سیاسی