افطاری سربازان سپاه ناحیه بستان آباد در ماه مبارک رمضان