دومین محفل انس با قرآن کریم در سپاه ناحیه بستان آباد در ماه مبارک رمضان