به گزارش دیار شهریار محمدرضا فقهی فرهمند در گفتگو با خبرنگار دیار شهریار گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، پس از پیگیری‌های حقوقی توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستان آباد، حکم رفع تصرف نزدیک به دو هکتار از اراضی ملی واقع در منطقه حفاظت شده قوریگل از مراجع قضایی اخذ شده، و در معیت نماینده نیروی انتظامی حکم صادره به مرحله اجرا درآمد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستان آباد ضمن قدردانی از دستگاه قضایی و مسئولان محلی خاطرنشان کرد: پیگیری پرونده رفع تصرف سایر اراضی این منطقه با توجه به حساسیت منطقه به جهت کارکردهای خاص تالاب بین‌المللی قوریگل از جمله حمایت از تنوع زیستی، منظره و چشم‌انداز، تعدیل آب و هوا، تغذیه آب‌های زیرزمینی و جذب آلودگی‌ها در اولویت کاری این اداره قرار دارد که قطعاً پس از حصول نتیجه، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.