غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد عنوان کرد: هرچند این رقم‌ها رقم‌های بالایی نیستند اما تا حدودی می‌توانند برای رفع مشکل کمک کنند. با هزینه ها ، حجم مشکلات و کمبود آبی که در سطح کشور وجود دارد، ۷۰۰ میلیارد رقم قابل توجهی نیست اما به دلیل اینکه این مبلغ قرار است از مشترکان آب اخذ شود، بیش از این نمی شد به مردم فشار آورد.

وی ادامه داد: در بخش تامین آب روستایی با مسائلی مثل تامین آب، لوله‌کشی، آب‌رسانی به روستاها و در برخی موارد با اصلاح شبکه‌هایی که پوسیده و کاملا غیربهداشتی شده مواجه هستیم. در نتیجه این مبلغ می‌تواند در مصارف زیادی به کمک بخش روستایی بیاید.

نوری قزلجه هم‌چنین تصریح کرد: تعداد زیادی روستا در سطح کشور وجود دارند که با مشکل آب مواجه هستند.

این عضو کمیسیون کشاورزی هم‌چنین گفت که در بودجه سال ۹۵ مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دیده شده که از منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.