به گزارش دیار شهریار غلامحسین علیپور در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بستان آباد  با اشاره به اینکه بی تفاوتی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر موجب رشد برخی ناهنجاری ها در جامعه می شود، افزود: این فریضه در بستان کم رنگ شده است.
وی افزود: تا زمانی که مردم نسبت به این فریضه احساس مسوولیت نکنند، در ترویج آن دچار کاستی خواهیم بود.
وی برخی از آیین های عروسی را از ناهنجاری ها و بدعت های اجتماعی عنوان کرد و افزود: در برخی از این آیین ها، ارزش های اسلامی کنار گذاشته می شود و مردم نسبت به چگونگی برگزاری آن بی تفاوت هستند.
علیپور فعال شدن شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات را خواستار شد و افزود: فعال بودن امر به معروف و نهی از منکر در ادارات می تواند در کیفی سازی خدمات به مردم موثر باشد.