به گزارش دیار شهریار بدر شکوهی روز سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گفت: مدیریت صحیح و صیانت از منابع آب در فضای موجود وظیفه ذاتی و فراسازمانی اعضای شورای حفاظت از منابع آب است.
وی با اشاره به مسائل و بحران های بین المللی ناشی از کمبود منابع آب، مصرف بهینه آب به وی‍ژه در بخش کشاورزی را لازم دانست و افزود: اعضای شوراها و دهیاران می توانند در فرهنگ سازی صحیح استفاده از منابع آبی نقش مهمی ایفا کنند.
بدر شکوهی با اعلام اینکه در شهرستان بستان آباد بیش از دو هزار و ۴۰۰ حلقه چاه آب وجود دارد، گفت: در زمان حاضر ۷۰ حلقه چاپ این شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شده است.
وی از برخود قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه های شهرستان خبر داد و افزود: دستگاه های متولی با تشکیل گروه های سیار درصدد جلوگیری از این گونه تخلفات هستند.
بدرشکوهی، تعیین تکلیف پایاب سد وحدت قبل از اتمام فصل زراعی در شهرستان بستان آباد را خواستار شد و افزود: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از پایاب این سد به صورت بهینه در بخش کشاورزی استفاده کنیم.