به گزارش دیار شهریار میرمحسن حسنی قمی در گفت‌وگو با دیار شهریار ،  در این خصوص اظهار کرد: سطح تالاب قوری‌گل نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ سانتی‌متر بالا آمده است.

وی افزود: اگر اشکالات فنی‌ موجود در کانال آب‌رسانی این تالاب، در زمستان خشک منجر به قطعی آب نشود، آب تالاب خشک نخواهد شد؛ اما اگر در زمستان سخت، ایرادات فنی کانال ارتفاعات سهند به تالاب حل نشود، احتمال خشکی آب تالاب وجود خواهد داشت.

وی اظهار کرد: این منطقه در سال ۱۳۵۴ به عنوان تالاب بین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و در سال ۱۳۷۳ جزء مناطق شکار ممنوع بوده و در سال ۱۳۹۰ به دلیل اهمیت اکولوژیکی به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافته است که این محدوده شامل بستر تالاب و ارتفاعات جنوب شرقی و شمال شرقی بوده که جزو حوضه آبریز دریاچه محسوب می شود.

وی ادامه داد: حریم اکولوژیکی تالاب به عنوان منطقه شکار ممنوع بوده و به دلیل جلوگیری از توسعه تعارضات(تصرفات)، قسمتی از حریم هیدرولوژیکی در شرق و شمال تالاب به منطقه حفاظت شده اضافه شده است.

وی اظهار کرد: منطقه مجاور تالاب شامل استپ‌های نیمه خشک، سکونتهای کوچک و زمینهای کشاورزی است. تالاب قوری گل ،جزو تالابهای یوتروفیک با بار تولیدی بالا است. متجاوز از ۲۸۰ گونه گیاهی درحوزه آبریز تالاب وجوددارد که شامل گونه های مرتعی اطراف تالاب،گونه های کنار تالابی ،بن درخاک،غوطه ور وشناور می باشد.

قمی گفت: حدود ۱۱۱ گونه جانوری مهره دار مرتبط با آب شامل۱۴ گونه خزنده، چهار گونه دوزیست،یک گونه ماهی و۹۲ گونه پرنده درمنطقه وجود دارد.

تالاب قوری گل در حدود  ۱۸ کیلومتری شهر بستان آباد قرار دارد. از نظر هیدرولوژیکی تالاب قوریگل یک تالاب آب شیرین با وسعت تقریبی ۲۰۰ هکتار است که جزو تالاب بسته محسوب می شود و از آب باران، رواناب‌ها و چشمه‌ها و همچنین ذوب برف‌های زمستانی (بزرگترین منبع تغذیه تالاب) تغذیه می‌شود.