علی‌اصغر سیدآبادی با بیان اینکه با بررسی‌های تاریخی مشاهده شد که شهرهای پایدار اغلب شهرهای فرهنگی بودند، اظهار داشت: بنابراین فرهنگ پایه و اساس توسعه و پیشرفت پایدار و مداوم شهرها است که باید در توسعه ملی و کشوری مد نظر جدی قرار گیرد.

وی افزود: انتخاب و معرفی پایتخت کتاب صرفا مسابقه‌ای برای تعیین شهری به عنوان پایتخت کتاب نیست، بلکه یک جریان پویای فرهنگی است که با کنار هم قرار دادن بخش‌های دولتی و غیردولتی و ایجاد درک متقابل امکان هم‌افزایی و جلب ایده‌های نو و منابع برای ترویج کتابخوانی را فراهم می‌کند و اغلب چه انتخاب بشوند و چه نشوند، در ترویج کتابخوانی فعال‌تر می‌شوند.

سیدآبادی افزود: با تجربه دو سال برگزاری و مطالعه ضعف‌ها و قوت‌های دست‌اندرکاران این طرح در شهرستان‌ها برای برطرف کردن این نقص‌ها و بهبود کیفیت برنامه‌هایی که شهر‌ها برای پایتخت کتاب تدوین می‌کنند، این دوره طراحی شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نظام برنامه‌ریزی در کشور ما نگاهی نامناسب به مقوله فرهنگ دارد، در حالی که در دنیای امروز مشاهده می کنیم گردش مالی حوزه فرهنگ کمتر از حوزه های دیگر نیست و صنعت سرگرمی، اسباب بازی و گردشگری بسیار بیشتر از حوزه های تجاری و صنعتی دارای گردش مالی است.

وی گفت: کتاب محور فعالیت‌های فرهنگی و تجاری و عامل شخصیت‌ساز بسیاری از محصولات فرهنگی است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: علت نام گذاری این طرح به پایتخت کتاب ایران برای آن است که کتاب همه گیر و در دسترس‌ترین کالای فرهنگی و حامل همه میراث بشری است و توسعه کتابخوانی به معنای توسعه تمامی حوزه های علمی، تحقیقی و صنعتی است.

سیدآبادی راهکار مناسب برای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه را  ترویج و تبلیغ جدای از رویکرد نصیحت گرانه دانست و تصریح کرد: رویکرد نصیحت گرایانه باید به شکل عملگرایانه و فعال تغییر یابد و به شکل اقدام و عمل در آید.

وی با بیان اینکه چهار اتفاق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج کتابخوانی شکل گرفت، ابراز داشت: طرح پایتخت کتاب ایران از جمله این طرح‌ها است، ترویج کتابخوانی یک وظیفه شهری و داوری در خصوص یک شهر است، کل شهر باید در این طرح همراه باشند و نه تنها نهادهای عمومی باید پای کار آیند بلکه نهادهای خصوصی و غیر فرهنگی هم دخیل هستند.