در هفته گذشته فروش فیلم‌های سینمایی با موضوع اجتماعی و تاریخ معاصر بیش از هفته‌های قبل بود و این آثار توانستند نظر مخاطب را به خود جلب کنند.

علی سرتیپی مدیر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم‌های دفتر پخش گفت: فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» تا کنون به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده این فروش متعلق به تهران و شهرستان فیلم است.  فیلم سینمایی «فروشنده» تا کنون به ۱۴ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان دست یافته است.

وی درباره فروش دو فیلم «یتیم‌خانه ایران» و «متولد ۶۵»، گفت: فیلم سینمایی «متولد ۶۵» در برخی از شهرستان‌ها به نمایش درآمده و فروش آن همراه با شهرستان به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است. فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران»‌در تهران و یک سالن در مشهد به نمایش درآمده و در تهران به فروش ۷۰ میلیون تومان دست یافت.

وی ادامه داد: فیلم «یتیم‌خانه ایران»‌شب گذشته با سانس‌های فوق‌العاده در سینما آزادی (یک بامداد) و کوروش (۱۲) رسید و فروش این فیلم از روز سه‌شنبه سیر صعودی پیدا کرده است.

وی درباره تبلیغات این فیلم توضیح داد:‌به تازگی بیلبوردهای شهری نصب شده که امیدوارم با همکاری صدا و سیما بتوانیم با اقبال بهتری درباره فیلم مواجه شویم. با تبلیغات به تازگی مخاطب متوجه فیلم شده و از فیلم راضی است.

مختاری مدیر پخش هدایت‌فیلم گفت: فروش فیلم «خشکسالی و دروغ»‌ در تهران به یک میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان رسید و در شهرستان ۶۱۵ هزار تومان دست یافت. فروش کل فیلم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون و یک هزار تومان بوده است. فیلم در تهران ۲۰ سالن سینما و در شهرستان ۳۱ سالن سینما دارد که در شهرستان سالن‌های آن اضافه خواهد شد.

عبدالله علیخانی مدیر پخش پویافیلم، گفت: فروش کل فیلم را محاسبه نکردم اما شب گذشته با اضافه شدن سینما آزادی فروش خوبی را داشتیم و در روز پنج‌شنبه به فروش ۶۸ میلیون تومان دست یافتیم.