این روزها شاهد هستیم که در بین افراد جامعه بویژه در طبقه متوسط و تا حدودی متوسط  به بالا نوعی استرس جدید ناشی از قبوض های نامتعارف حامل های انرژی بوجود آمده است. مهمترین علت آن نیز افزایش قیمت تمام شده برق و گاز برای خانوار ها آنهم نه به خاطر مصرف زیاد بلکه به خاطر وجود عناوین و آیتم های متنوع دهان پر کن از جمله آبونمان ، بهره وری ، ارزش افزوده و … می باشد.

این موارد هر سال در حال افزایش و زیاد شدن می باشند طوری که نوع و ابعاد قبض های صادره در حال تغییر هستند که نمونه آن قبض گاز یهویی است که بلافاصله  بعد از خواندن کنتور توسط مامور صادر و فی المجلس تحویل میگردد و افتخار میکنیم با این اقدام که در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداشته ایم.

با توجه به اینکه حقوق و درآمد افرادی که در طبقه مزبور قرار گرفته اند افزایش چندانی نیافته و در صورت افزایش نیز متناسب با تورم موجود نبوده، باعث ایجاد فشار روانی بر سرپرست خانوار ها گردیده و این فشار نهایتا منجر به ایجاد  استرس های تنش زا در آنها می شود.

به عنوان مثال کارمندی را در نظر بگیرید که علیرغم افزایش ضریب سالانه به دلیل کاهش اضافه کاری و سایر مزایای رفاهی نه تنها حقوقش نسبت به سال قبل افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است در این شرایط قبض های نامتعارف آب ، برق ، گاز و تلفن امان و نفس کارمند نگون بخت را می برد.  با این اوصاف چطور می توان انتظار داشت که طبقات مورد اشاره به ویژه کارمندان به فکر رفاه و سلامتی خود و خانواده شان باشند وحتی شنیده می شود برخی از کارمندان به فکر حذف بیمه های تکمیلی خود افتاده اند.

البته این شرایط اقتصادی علیرغم ایجاد فشارهای روانی بر افراد کم درآمد جامعه ، مزایایی نیز داشته چرا که منجر به کشف معادلات جدید و حیرت انگیز ریاضی شده است! یک فرد کم درآمد باید با انواع معادلات و محاسبات با اندک حقوق باقی مانده  هزینه های خانوار و اقساط متنوع بانکی را پرداخت کند و این فرآیند در سال های اخیر به حدی رسیده است که اکنون بزرگترین ریاضی دانان دنیا در کار اقشار ضعیف جامعه ما وا مانده اند …

به امید روزهای خوش

 

اصغر مناف زاده