علیرضا زاکانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده مردم تهران در مجلس نهم که در دوران نمایندگی مجلس، مطالب متعددی در افشای مفاسد و پشت صحنه رانت خواری و آلودگی های اقتصادی مطرح می کرد با حضور در دادگاه فردا یکشنبه ۲۱ آذر به شکایت های مطرح شده از سوی وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز سیداحمد موسوی از چهره های بانفوذ اقتصادی نزدیک به مشایی و حسین فریدون، پاسخ می‌دهد.

همچنین زاکانی در دوران نمایندگی، مطالب متعددی درباره مفاسد قرارداد کرسنت و خسارات چند ده میلیاردی این قرارداد برای کشور مطرح کرده بود که در این خصوص نیز شکایت هایی از جانب مسئولان دولتی علیه وی مطرح شده و زاکانی اعلام کرده است که در دادگاه اسناد خود در خصوص قراداد کرسنت را ارائه خواهد کرد.