اصغر عابدزاده، عضو شورای شهر تبریز که یکی از نمایندگان این شورا در انتخابات شورای استان بود، با اکثریت آرای حاضران، به‌عنوان رئیس شورای استان آذربایجان شرقی برگزیده شد.

گزارش فارس حاکی است، پیش از این در ۲۴ شهریور ماه مصطفی برزگران نماینده شهرستان بناب در شورای اسلامی استان آذربایجان‌ شرقی که سابق حضور در دوره سوم شوراها در شورای استان آذربایجان‌شرقی را داشت به‌عنوان رئیس شورای استان انتخاب شده بود.

وی به جای احتشام حاجی‌پور به‌عنوان رئیس شورای اسلامی آذربایجان‌ شرقی شده بود و این انتخابات برای سه ماه باقی مانده ریاست دوره قبلی برگزار شده بود.

اصغر عابدزاده عضو شورای شهر تبریز امروز با اتمام دوره ریاست شورای استان با اکثریت آرا به‌عنوان ریاست شورای استان آذربایجان‌ شرقی انتخاب شد.