محمد وحدتی در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی آناج ریشه‌‌های فتنه سال ۸۸ را ناشی از توطئه استکبار جهانی دانست و اظهار داشت: آمریکا از هر راهی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده می‌‌کند و همیشه با انگیزه براندازی نظام جمهوری اسلامی دست به توطئه می‌‌زند.

وی افزود: غربی ها با دسیسه‌‌های مختلفی سعی در تضغیف نظام دارند، یک روز از طریق عوامل خارجی اقدام می‌‌کنند و نتیجه نمی‌‌دهد و روز دیگر با تحریک عوامل داخلی دست به اقدامات ساختارشکنانه می‌‌زنند.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به حضور مردم بابصیرت ایران در نهم دی ۸۸، تاکید داشت: ملت ایران ملتی آگاه است که همیشه به موقع وارد صحنه شده و از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌‌کند.

وی وجود رهبری را نعمتی بزرگ دانست که در بزنگاه‌‌ها و مواقع خطر چنان با تدبیر عمل می‌کند که نظیرش را در هیچ یک ازکشورهای جهان نمی‌‌توان دید.

وحدتی با بیان اینکه اگر سران فتنه سال ۸۸ اندکی اندیشه کنند متوجه اشتباه خود خواهند شد، اعلام کرد: نظام و مسئولین باید مطابق با نیازهای مردم حرکت کنند نه بر خلاف و در مواردی علیه آنها، چون تنها نظامی که در جهان امروز در کنار مسلمانان و مستضعفین جهانی است و موجب دل گرمی آنها می‌‌شود جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: دست آمریکا از آستین عوامل فتنه بیرون می‌‌آید ، آنها اگر واقعا مدافع حقوق بشر هستند برای پاسخ گویی به مستضعفین جهان باید پشتیبان جمهوری اسلامی باشند نه عاملان آمریکا در بر هم زدن امنیت داخلی.