استاندار آذربایجان شرقی ۴ دی ماه آمار تسهیلات اعطایی به تولید کنندگان استان در قابل کارگروه رفع موانع تولیدی استان را اینگونه ارائه نمود: تا کنون  ۳۰۰ میلیارد تومان برای رفع موانع تولید کنندگان استانی پرداخت شده است .

از طرفی اگر آمارارائه شده توسط نوبخت سخنگوی دولت درست باشد ، سهم استان ما از دریافت این نوع تسهیلات زیر ۳ درصد خواهد بود.

نوبخت گفت :امسال برای فعال کردن ۱۹ هزار واحد صنعتی غیر فعال ، ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
با توجه به اینکه آذربایجان شرقی جزء استان های صنعتی کشور محسوب می گردد و از طرفی با توجه به سهم بالای ۵ درصدی صادرات استان از کل صادرات کشور، به نظر می رسد این سهم از تسهیلات واگذار شده با نیازهای استان به هیچ وجه تناسب ندارد و بجاست تا این مورد در کارگروه رفع موانع تولید استان مورد ارزیابی مجدد قرار گرید.

در میان شهرستان های استان آذربایجان شرقی شهرستان بستان آباد به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کشور ، شاهراه اقتصادی و حمل و نقل استان محسوب می شود و بسیاری از کارخانه های بزرگ استان و کشور در حوزه استحفاظی شهرستان بستان آباد و در شهرک های صنعتی این شهرستان مستقر هستند. اما در  سال های گذشته به جای حمایت از تولید کنندگان و کارخانه جات این شهرستان که بار اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی بر دوش آن هاست هر روز شاهد  تعطیلی تولیدی ها و افزایش کارگران بیکار شده هستیم.

آمار ذکر شده در رابطه با مبالغ تخصیص شده به صنایع تولیدی استان نشان گر عدم حمایت جدی مسئولین امر از واحد های تولیدی است و شهرستان بستان آباد علی رغم داشتن پتانسیل بالای اقتصادی مشکلات بسهم کمتری از تسهیلات تولیدی دارد.