به گزارش دیار شهریار در پی تصادف یک دستگاه کامیون اکسور با عابر پیاده در بتدای خیابان آزادی بستان آباد  عابر پیاده در دم جان باخت.

گفتنی است فرد عابر مرد میانسالی بوده است که به دلیل عدم توجه راننده اکسور پس از تصادف زیر چرخ های  کامیون قرار میگیرد و سرش به شکل دلخراشی متلاشی می شود.

جزئیات بیشتری از این ماجرا پس از گفتگو با مسئولین ارژانس و نیروی انتظامی در سایت قرار خواهد گرفت.