به گزارش دیار شهریار فکور و شیرعلیزاده رئیس دادگستری و دادستان بستان آباد از کارگاه تولیدی وحمایتی معلولان بستان آباد موسوم با کارگاه باور بازدید کردند.

در این بازدید که به همت اداره بهزیسای شهرستان بستان آباد انجام گرفت فضلی رئیس اداره بهزیستی بستان آباد در گفتگو با دیار شهریار گفت: درشهرستان بیش از ۲۰۰۰ نفرمعلول داریم که ۱۶۰نفر از آنها تحت پوشش مراکز حمایتی ودرمانی بهزیستی قراردارند.

فضلی ایجاد چنین کارگاه هایی را عاملی برای نشان دادن توانمندی های معلولین دانست و افزود: این کارگاه ها تاثیر بسزایی در افزایش روحیه و اعتماد به نفس عزیزان معلول دارد.

فکور رئیس دادگستری بستان آباد نیز در حاشیه این بازدید حمایت از تولیدات کارگاههای حمایتی معلولان  را وظیفه مسئولان دانست و خوستار  حمایت های بیش از پیش مسئولان از این واحد ها شد. وی افزود: ایجاد نشاط وخودباوری درمعلولان،ازکارکردهای اصلی این مراکزاست.

رئیس دادگستری بستان آباد افزود: دستگاه قضایی از حضور فعال معلولان در عرصه های اجتماعی و فعالیتهای تولیدی حمایت میکند.

شیرعلیزاده دادستان بستان آباد نیز حمایت بهزیستی از مراکز حمایتی معلولان را حمایت ازکرامت انسانها دانست و افزود:
تلاش برای حفظ کرامت انسانها،کارالهی وآسمانی است وقطعا این کار اجر عظیم اخروی برای مسئولین بهزیستی دارد.

برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی آن ها کلیک کنید.

 

دادستان بازدید ۴ دادستان بازدید ۳ دادستان بازدی ۵ بازدید دادستان از کارگاه بازدید از کارگاه ۲