هفتمین جلسه شورای راهبردی جامعه بسیج زنان شهرستان بستان آباد  در محل کتابخانه عمومی حکمت برگزار شد .

در این جلسه که با حضور مسئولین حوزه های بسیج خواهران ، نمایندگان بانوان ادارات و بانوان کتابدار کتابخانه های عمومی حکمت و شهید داننده برگزار می شد در مورد آسیب های اجتماعی ، بویژه تبعات استفاده نادرست از ماهواره و شبکه های اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.

حاضرین پس از بحث و تبادل نظر  بهترین راهکار برای مقابله با آسیبهای موجود ،را ارائه آموزش های لازم به خانواده ها بویژه به نسل جوان در مورد استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی دانستند.

در این جلسه وحدانی کتابدار کتابخانه عمومی حکمت ،کتاب هجوم خاموش را که در همین ارتباط تالیف شده و بحثهای مفید و کارشناسانه ای را در مورد ماهواره و شبکه های اجتماعی ارائه کرده است به حاضرین در جلسه معرفی نمود .

گفتنی است یکی از ابتکارات خوب برگزاری این جلسه به نمایش گذاشتن کتابهای مرتبط با موضوع جلسه بر روی میز جلسه بود که مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت.