به گزارش دیار شهریار جلسهع شورای اداری شهرستان بستان آباد با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.
پورمهدی در جلسه شورای اداری بستان آباد ودرجمع مدیران این شهرستان بااشاره به اینکه توسعه وآبادانی کشور نیازمند عزم جدی و همگانی است گفت: متاسفانه برخی کوتاهی ها وکم کاری ها درمسیراجرای پروژه های عمرانی از سوی ادارات موجب شده تا هزینه های اجرایی و اجتماعی این پروژه ها افزایش یابد و در مردم نارضایتی ایجاد شود.

معاون استاندار در ادامه با اشاره به ظرفیت های فراوان برای توسعه شهرستان بستان آباد گفت:در شرایطی که به دلیل وضعیت آب وهوا بسیاری از مراکز تفریحی وگردشگری استان غیر فعال هستند اما تنها وجود پیست اسکی سهند در این شهرستان می تواند به مرکز حذب توریست وگردشگر تبدیل شده وبستان آبادرا قطب گردشگری استان در فصول سرد نماید.

وی همچنین از روند کند بازسازی خانه پدری استاد شهریار در خشکناب نیز انتقاد کرد وافزود: با وجود اهمیت وجایگاه این بنا در توسعه صنعت گردشگری شهرستان وپیگیریهای فراوان هنوز بیش از ۳ سال است که عملیات بازسازی این بنا به پایان نرسیده است.

وی در پایان با بیان اینکه تنها راه نجات وتوسعه اقتصادی وصنعتی کشورتوجه به اقتصاد مقاومتی است گفت: مسئولان باید زمینه رابرای توسعه سرمایه گذاریهای داخلی وحل مشکلات سرمایه گذاران توجه بیشتری نمایند چرا که اقتصاد مقاومتی از مسیر حمایت از کار وسرمایه گذاری داخلی محقق خواهد شد.