به گزارش دیار شهریار، همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان بستان آباد طرح های عمرانی متعددی با حضور مسولین شهرستان و مردم افتتاح گردید

از جمله این طرح ها می توان به طرح هادی و پست بانک و خدمات ict و راه روستایی نوجه ده سادات و سقین سرا اشاره کرد