به گزارش دیار شهریار دونده بستان آبادی قهرمان مسابقات دوی زیر ۴۰سال کشور شد.
حسین ابراهیمی،رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بستان آباد در مصاحبه با خبرنگار دیار شهریار گفت : مسابقات قهرمانی کشوری دوصحرانوردی زیر ۴۰ سال در رامسر باشرکت دوندگان کشوری برگزارشد که آقای صابرچرخی عین الدین موفق به کسب مقام قهرمانی مسابقات شده و به رقابت های آسیایی راه یافت.