به گزارش دیار شهریار راه پیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با حضور حماسی مردم شهرستان بستان آباد برگزار شد