قبل از ظهر امروز، رئیس‌ جمهور از طرح جدید اسکناس ۱۰ هزار ریالی با نقش حافظیه شیراز رونمایی کرد. این در حالی است که نمایندگان آذربایجان شرقی از سال گذشته مرتباً پیگیر چاپ نمادی از نمادهای آذربایجان بر روی اسکناس ها بوده اند.

محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار ائل با اشاره به این موضوع، اظهار کرد: ما از سال گذشته به صورت کتبی و حتی شفاهی پیگیر این موضوع بوده ایم و هم اکنون نیز پیگیری های ما برای تحقق این درخواست و این مطالبه تمام نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه مشخص نیست چرا مسوولین امر، هم رئیس جمهور و هم مسوولین بانک مرکزی و هم شخص وزیر اقتصاد در این مورد تعلل می کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما بارها گفته ایم نقش آذربایجان در وحدت ملی و نقشی که در جهت تحقق یک واحد سیاسی به نام ایران در طول تاریخ گذشته تا امروز ایفاکرده، نقش ممتازی بوده است.

وی تصریح کرد: آقایان باید بدانند فراموشی نقش آذربایجان در طول تاریخ سیاسی ایران جفا به مردم آذربایجان است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه فراموشی این موضوعات، باعث ایجاد حساسیت خواهد شد، خاطرنشان کرد: معتقدم این موضوع بایستی به سرعت در دستور کار مسوولین امر قرار گرفته و پاسخ مثبت به دل مشغولی ها و دغدغه های مردم آذربایجان داده شود.