روزنامه خبر ورزشی در اولین شماره خود در سال ۹۶ از کتک کاری چند چهره سرشناس فوتبال خبر داده است.

به گزارش کاپ، در شرایطی امروز اولین شماره روزنامه های ورزشی در سال جدید منتشر شده که خبر ورزشی پرده از یک کتک کاری در عید نوروز آن هم در یکی از شهرک های شمال کشور برداشته است.

طبق اعلام خبر ورزشی ۳ چهره سرشناس فوتبالی در شمال با یکدیگر کتک کاری کردند.

همچنین بوی عیدی، بوی توپ، بوی جام جهانی تیتر خبر برای موفقیت های اخیر تیم ملی محسوب می شود.