به گزارش دیارشهریار،بعد از انتخاب کارشناس خبره جدید ارزیابی سبک‌های رزمی از سوی سرپرست دفتر ارزیابی و نظارت وزارت ورزش و جوانان برخی از مربیان، قهرمانان و پیشکسوتان رشته‌ها و سبک‌های مختلف رزمی کشور با حضور در وزارت ورزش و جوانان به این انتخاب اعتراض کردند. معترضان عدم صلاحیت فرد انتخاب شده را به عنوان کارشناس خبره ارزیابی سبک‌های رزمی اعلام کردند و برای انتقال این موضوع به دفتر معاونت قهرمانی و اداره کل حراست نیز مراجعه کردند.

شنیده‌ها حاکی از آن  است معترضان تصمیم دارند در صورت عدم رسیدگی به شکایت‌شان فردا نیز به تجمع در وزارت ورزش و جوانان ادامه دهند.

محمد جوادفرد روز گذشته به عنوان کارشناس خبره در کمیته ارزیابی سبک‌های رزمی از سرپرست دفتر ارزیابی و نظارت وزارت حکم گرفت.