یکی ازطرح های که این روزها در ارتباط با ایجاد اشتغال وکاهش نرخ بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بطورجدی ازسوی دولت  مطرح میشود،طرح کارورزی می باشد.طرحی که به نوعی توسط قالیباف در مناظرات انتخاباتی مطرح شد ولی به دلیل شائبه تبلیغاتی سامانه کارانه قالیباف فیلتر شد و بلافاصله سامانه کارورزی دولت جای آن را گرفت. بنظر میرسد دولت قصد دارد در ادامه فعالیت خود در دور دوم این طرح را اجرایی نماید و اخیرا نیز سایت ثبت نام طرح کارورزی به طور کامل راه اندازی شد  و متقاضیان در حال ثبت نام می باشند.در این ارتباط با توجه به تجربه کاری ذکر چند نکته خالی از لطف نخواهد بود.

 ۱-تعجیل دراجرای طرح قطعا تاثیرگذارنخواهد بود.باید با کارکارشناسی وبا رصد تجربیات گذشته این طرح حرکت کرد.چراکه درچهار سال دولت نهم،طرح کارورزی البته با کمی تفاوت ازحیث محتوایی ازطرح جدید عملیاتی واجرایی گردید.بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی و به عنوان فردی که بطور مستقیم درگیر اجرای طرح بود، میتوان گفت که علیرغم صرف هزینه های زیاد در آن زمان  طرح نتوانست به اهداف خود نایل گردد.از مهمترین علل آن میتوان به تعجیل در اجرا با رویکرد سیاسی اشاره کرد.حال اگر بخواهیم طرح مزبور را در یک برنامه صد روزه اجرایی کنیم بازهم به علت عجله سیاسی موفق نخواهیم بود.هرچند که برنامه بطور کامل طراحی وتدوین شده باشد.

۲- از اهداف مهم طرح کارورزی،تسهیل ورود کارجویان اعم از فارغ التحصیلان دانشگاهی وغیره به بازارکار بویژه آنهایی که فاقد مهارت کافی برای جذب در فرصت های شغلی اعلامی از سوی کارفرمایان هستند، می باشد. نه طرحی که بطور مستقیم بتواند شغل پایدار ایجاد کند.چراکه ممکن است کارفرمایان بعد از اتمام بازده زمانی طرح از ادامه فعالیت کارورزان خودداری کنند.موضوعی که دردولت نهم ودهم اتفاق افتاد. هرچند که در آن زمان نیز بسته های تشویقی روی کاغذ نوشته شده بود ولی هیچوقت اجرایی نگردید.امیدواریم در این دوره شاهد اینگونه مسایل نباشیم.

۳-بیشترین اثرات مثبت اجرای طرح کارورزی برای رشته های فنی ومهندسی وبرخی از رشته های علوم نظری می باشد.یعنی رشته هایی که فارغ التحصیلان و حتی دانشجویان با شرکت در آن بتوانند مهارت نظری خود را به مهارت عملی تبدیل کنند.بنابرین چه لزومی دارد همه فارغ التحصیلان،جهت ثبت نام در سایت ترغیب گردند که جزء ایجاد حق برای بیکاران و ایجاد مسایل حاشیه ای اثرات دیگری نخواهد داشت.

۴- در طرح کارورزی قبلی (دولت نهم و دهم) وهمچنین در طرح جدید طوری برنامه ریزی گردیده که بخشی از حق الزحمه ی کارورزان ازطرف واحد پزیرنده وبخشی دیکر ازاعتبارات دولتی پرداخت گردد.تجربه نشان داده اکثریت واحد های پذیرنده از پرداخت سهم خود به دلایل متفاوت به خصوص شرایط اقتصادی بنگاه،خودداری می کنند و عملا کارورز با آنچه که در دستورالعمل و آئین نامه ها در این خصوص ذکر شده، حق الزحمه کمتری دریافت می کند. این شرایط در اجرای طرح جدید کارورزی نیز تکرار خواهد شد.

علی ایحال،طرح کارورزی زمانی دراجرا موفق خواهد شد که نگاه به طرح صرفا تسهیل جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی آنهم صرفا بخشی از رشته دانشگاهی(فنی ومهندسی)باشد،نه طرحی که بتواند مستقیم برای بیکاران شغل ایجاد کند.بهتر است طرح مورد بحث برای دانشجویان رشته های فنی ومهندسی و همچنین برخی از رشته های علوم نظری اجرا گردد(ارتباط صنعت و دانشگاه)که به مراتب تاثیرگذارتر و مفید تر از روند فعلی خواهدبود اگرهدف توزیع پول نباشد.