میثم فیروزمند

گسترش شبکه های اجتماعی بستری جدیدی را برای ار تباط متقابل مردم و مسئولین ایجاد کرده است تا بتوانند بدون واسطه های اضافی با همدیگر ارتباط داشته باشند. حرفشان را به گوش هم برسانند و مشکلات و دیدگاه های همدیگر را هم بشنوند.

بدیهی است که استفاده از این ابزار اگر در چارچوب درستی انجام گیرد می تواند فواید بسیاری برای هر دو طرف داشته باشد.

شهرستان بستان آباد نیز از این قاعده مستثنی نیست و کم کم مسئولین شهرستان با ایجاد کانال و گروه های تلگرامی سعی در برقراری ارتباط مستقیم با مردم دارند و گروه هایی هم به وجود آمده اند که با ایجاد یک فضای گفتگو محور و تعیین موضوعاتی برای تبادل نظر افراد و دعوت از مسئولین شهرستان برای حضور در گروه و پاسخ گویی به مطالبات مردمی بستر بسیار خوبی برای مشارکت اجتماعی در رشد و توسعه شهر فراهم کرده اند.

گذشته از اینکه ممکن است هر حرکتی دارای اشکالاتی باشد باید اصل این حرکت را ارج نهاد و حمایت کرد و همچنین بسیار مراقب بود که این حرکت خوب و لازم دچار باندبازی ها  و بده بستان های جناحی نشود و صبغه مردمی خود را حفظ کند و فارغ از ملاحضات منفعت طلبانه به بیان صریح مشکلات و مطالبات مردمی بپردازد.

بدیهی است که ادامه درست این روند و بر طرف کردن ایرادات احتمالی می تواند به عنوان یک ناظر اجتماعی قوی فعالیت های مسئولین شهرستان را رصد کند ، روحیه پاسخگویی را در بین آن ها بالا ببرد،  مردم را برای ارائه پیشنهادهای سازنده برای آبادانی شهرستان ترغیب کند، ظرفیت های خفته موجود در شهرستان را فعال کند و  شهرستان را از رخوت و بی تفاوتی مرسوم رهایی ببخشد و مردم را به این باور برساند که مطالبه درست و معقول و البته منسجم از طرف نهادها و ادارات بی پاسخ نخواهد ماند.