به گزارش دیار شهریار ، در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ اجتماع بزرگ عزاداری با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات و دستجات شهرستان در محل میدان مولوی برگزار شد .