به گزارش دیار شهریار گوساله ای با دوسرچسبیده به هم در شهرستان بستان آباد متولد شد
در اتفاقی نادر برای اولین بار گوساله ای با دوسرچسبیده به هم در روستای اشتلق علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان بستان آباد متولد شد
داود ملکی دامپزشک و مامای این گوساله در گفت و گو با خبرنگار دیار شهریاربا بیان اینکه در پی گزارش سخت زایی گاوی در روستای اشتلق علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان بستان آباد به این منطقه همراه با اکیپ متخصص سه نفری اعزام شدیم افزود:اکیب پزشکی در محل دامدارحاضر شدو جوانب کار برای زایمان طبیعی گاو بررسی گردید
وی افزود:چون این گاو دچار سخت زایی شده بود سعی کردیم گاو را برای زایمان طبیعی آماده کنیم
ملکی با بیان اینکه با گذشت یک ساعت تلاش با موفقیت گاو زایمان طبیعی کرد افزود:گوساله متولد شده یک گوساله ای با دو سر چسبیده به هم برای اولین بار در شهرستان بستان آبادبود
وی با بیان اینکه حال عمومی این گوساله طبیعی بوده و نیاز به مراقبت دارد افزود:علت این اتفاق نادر اختلالات ژنتیکی می باشد
حسین لطفی دامپزشک و دهیار روستای اشتلق علیاکه تلقیح مصنوعی برای این گاو انجام داده بود افزود:این گاو و گوساله متعلق به حمزه ارشدی که با مجوز رسمی فعالیت دامداری در این روستا را انجام می دهد می باشد.
وی افزود:این جوان ۲۸ ساله با علاقه و اعتبار بانکی و شخصی یک دامپروری کوچک احداث کرده و نیازمند کمک مسوولان برای پیشرفت و توسعه کار است