به گزارش دیارشهریار به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، محمدرضا فقهی فرهمند گفت: با پیگیری های به عمل آمده از سازمان آب منطقه ای متولی امر آبرسانی به تالاب قوری گول و با توجه به وضعیت بحرانی تالاب، آبگیری تالاب قبل از موعد مقرر که ۱۵ آبان ماه هر سال است، شروع شد.

وی افزود: با این اقدام بخش عمده ای از آب موجود در بالا دست و در ارتفاعات مشرف به روستاهای نوجه ده کوه و هراب به کانال انتقال آب هدایت شد و چنانچه روستائیان منطقه همکاری و همراهی لازم را داشته باشند کل آب موجود تا ۱۵ مهرماه به کانال هدایت خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستان آباد گفت: با توجه به دبی فعلی آب جاری در کانال حداقل زمانی که برای رسیدن آب به تالاب نیاز است حداقل  یک هفته است.