به گزارش دیار شهریار نتیجه انتخابات شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان بستان آباد که روز سه شنبه  ۱۰ شهریور۱۳۹۶ باحضور فرماندار وبخشدار مرکزی بستان آباد برگزار شد به شرح ذیل می باشد :
۱ – جواد نوری زاده ۲۵ رای
۲- مسلم دانایی ۲۳ رای
۳- اکبر خوشبخت ۱۵ رای
۴ – حسین خیری ۱۵ رای
۵- اکبر قناعت ۱۳ رای
نفرات فوق الذکر به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی بخش مرکزی بستان آباد توسط نمایندگان ۴۹ روستای بخش مرکزی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند .