به گزارش دیار شهریار حجت‎الاسلام سیدرضا رضوی، امام جمعه بستان‎‏آباد در گفت‌وگوبا دیارشهریار، اظهار کرد: مدل سازی رفتاری و انتخاب الگو، یکی از نیازهای اساسی انسان است.

وی افزود: روش الگویی، بهترین و کارآمدترین شیوه، برای اصلاح و تربیت فردی و اجتماعی انسان است. خواسته اسلام و نظام تربیتی آن از مصلحان جامعه آن است که برای هدایت و تربیت مردم، تنها به تبلیغ و ارشاد گفتاری بسنده نکنند و پیش از همه و قبل از هر چیز، خود را از نظر اخلاقی و رفتاری، به گونه ای براساس تعلیمات و معارف قرآنی بسازند که با کردار شایسته و فضایل اخلاقی خویش، دعوت کننده دیگران به صلاح بوده و خود در الگوی حسنه ای، برای سایر مردم باشند.

وی با استناد به آیه ۲۱ سوره احزاب خاطرنشان کرد: در این آیه می‌خواینم: قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا، سرمشقی نیکو است: برای آن کس که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد و خدا را فراوان یاد می کند.

حجت‌الاسلام رضوی در ادامه افزود: الگوها، عامل تحرک انسان‌ها و پویایی حیات ایشان می‌شوند و جامعه را از ایستایی و یا عقب گرد باز می دارند: اسوه و الگو، قوه‌های خام و آرمیده درون انسان را به فعلیت درمی آورد و استعدادهای نهفته را شکوفا می‌سازد و از خمودی و خفتگی جلوگیری می نماید.

امام جمعه بستان‎‏آباد با اشاره به فرموده امام جعفرصادق(ع) یادآور شد: امام جعفرصادق(ع) می فرمایند: هر گاه شخص عالم به مقتضای علم خویش عمل نکند، اثر موعظه اش همچون آب باران بر روی سنگ صاف از قلبهای مردم محو خواهد شد.

وی افزود: الگو شدن در اخلاق و عمل و نقش اساسی آن در تربیت، دایره ای وسیع دارد.

حجت‌الاسلام رضوی ذکر نمونه را برای تزکیه روحی مردم امری ضروری دانست و تاکید کرد: برای تربیت معنوی و تزکیه روحی مردم ذکر نمونه و اسوه، امری ضروری است که قرآن کریم براین موضوع بسیار تاکید نموده است.