فرماندار بستان آباد  در دیدار با مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجانشرقی ، ضمن تشکر از حضور دکتر نیکنامی در این جلسه و با بیان اینکه بیش از  ۳۸۰۰۰ نفر  در این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده  و نبود درمانگاه تامین اجتماعی  به عنوان یکی  از مهمترین دغدغه های مردم شهرستان بستان آباد مطرح است بر ساخت درمانگاه تامین اجتماعی تاکید نموده و از مدیر درمن  خواستند در ساخت درمانگاه تامین اجتماعی  سرعت بیشتری به خرج دهند  وما هم در این راستا آماده هر گونه همکاری و مساعدت با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هستیم.
دکتر نیکنامی مدیر درمان تامین اجتماعی هم در این جلسه با بیان اینکه تامین اجتماعی  همواره با حجم بالای کار در راستای خدمت به مردم کوشش می کندو استفاده شایسته از ظرفیت بالای تامین اجتماعی در خدمات رسانی بهتر و بیشتر به اقشار جامعه بویژه اقشار ضعیف جامعه از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید است گفت : ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در این شهرستان  در دستور کار این سازمان قرار دارد در حال حاضر  زمین تعین شده برای ساخت در مانگاه در مرحله بررسی می باشد که بعد از پایان مراحل قانونی، ساخت در مانگاه را شروع خواهیم کرد.