محمد وحدتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دیارشهریار  در خصوص سخنان و مواضع رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران اظهار داشت: این سخنان سخیف که توسط ترامپ مطرح شده‌اند در ادبیات سیاسی جهان امروز نمی‌گنجد و دیگر خریداری ندارد.

وی با بیان اینکه تمام جهان موضع گیری خصمانه ترامپ علیه ایران را مشاهده کردند، ادامه داد: در جهان کنونی ترامپ چهره منفوری از خود به نمایش گذاشته و نظریات او طرفداری ندارد.

نماینده مردم بستان آباد در خصوص پایبند ماندن ایران به برجام در شرایط کنونی اظهار داشت: دولت مردان ما مطمئنا در این مورد تصمیمات صحیح را بر اساس شرایط و رهنمود‌های رهبری اتخاذ خواهند کرد.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: مواضع اروپا همسو با آمریکا نمی‌باشد، پایبند ماندن به برجام منوط بر شرایطی است که باید محقق شوند.