به گزارش دیار شهریار ،صامع نصایع بخشدار مرکزی شهرستان بستان آباددر آئین افتتاح این پروژه ها با بیان اینکه این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده گفت: پروژه های عمرانی و خدماتی شامل آسفالت ریزی،زیرسازی،جدول گذاری،اجرای سیل بند ،کانیو،لوله گذاری،حصارکشی و دیوار حائل می باشد.

وی گفت:در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای پروژه های روستاهای بخش مرکزی هزینه شده است .

وی یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمات رسانی به مناطق محروم و روستایی را عنوان کرد و گفت محرومیت زدایی یکی از اصلی ترین اولویت های دولت است.