وقتی صحبت از اقتصادمقاومتی می شود همه ذهن ها معطوف ایجاد کارگاهی و اشتغالی برای افراد می شود، در حالی که مدیریت زندگی هر یک از ما با توجه به شرایط زندگی مان نیز می تواند در تحقق این موضوع راهبردی نقش موثری داشته باشد.

وقتی زن جوانی آستین همت بالا می زند و برای تامین معاش زندگی و دارو و درمان شوهر دیالیزی خود دانه دانه رج های بافتنی اش را با امید سر می اندازد و سربار جامعه نمی شود و کانون خانواده اش را گرم نگه می دارد یعنی در مسیر اقتصادمقاومتی گام برمی دارد.

خانم فاطمه غفاری از بسیجیان حوزه فاطمه الزهرا بخش تیکمه داش بستان آباد همین بانوی جوانی است که با بافتن لباس و عروسک کمر همت بسته تا با تلاش خود هم زندگی اش را نگه دارد و هم موجب مشکل دیگری برای جامعه نباشد و همین بهانه گفتگوی ما شد.

این بانوی بسیجی در گفتگو با دیار شهریار ، با بیان اینکه زندگی سخت است و مدیریت آن با همسری دیالیزی و دختری کوچک سخت تر از آن، گفت: بنده به این کارم افتخار می کنم جراکه دست گدایی به طرف کسی دراز نکردم تا شرمسار مردم باشم.

فاطمه غفاری ادامه داد: کار بافت با دست سخت است و زمان و حوصله می خواهد ولی اغلب مشتریان کار دست باف را به کار ماشینی به خاطر کیفیت آن ترجیح می دهند برای همین فکر خرید دستگاه بافتنی نبوده ام هرچند خرید آن نیز از توانم خارج است.

وی با بیان اینکه پیش از کار بافت لباس و عروسک در کار بافت فرش و قالی بوده است و درآمد آن نسبت به بافت لباس بیشتر بود، افزود: ماسفانه به علت درد پاهایم و واریس آن ها نتوانستم کار فرش را ادامه دهم برای همین با تشویق مادرم کار بافت لباس را برای امرار معاش زندگی آغاز کردم چراکه جا و هزینه ای خاص برای کار نمی خواهد.

غفاری اضافه کرد: بافت عروسک خیلی خوب است و درآمد بیشتری نسبت به بافت لباس دارد ولی چون حمایتی از طرف مسئولان در این خصوص نشده است تولید بیشتر آن مرددم می کند که مبادا بازار فروشی نداشته باشد.

این بانوی هنرمند بسیجی با اشاره به اینکه تنوع در طرح و بافت آن ها خواهان بیشتری دارد، ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان بتواند موجب رونق تولید آن شده و به دیگر شهرها نیز برای فروش عرضه کند و فقط مختص نمایشگاه های بستان آباد نباشد.

غفاری با ابراز تاسف از بی مهری برخی مردم و مسئولان به این نوع کار تولیدی، بیان داشت: این عروسک ها نوعی صنایع دستی است و مردم و مسئولان باید به آن اهمیت و بها دهند هرچند بنده بنا به نیازمندی زندگی ام آن ها را تولید می کنم ولی اگر خواهان و بازاری باشد می توانم آن را به عده ای دیگر هم آموزش داده و اشتغال زایی شود.

وی از مسئولان فرهنگی و هنری خواستار توجه به چنین فرصت هایی در شهرستان ها و روستاها شد و تاکید کرد: با اهمیت مسولان به این نوع هنرها می توان زمینه کار خانگی برخی افراد نیازمند را نیز فراهم کرد که حمایت از تولید داخلی است.

غفاری در ادامه با اشاره به هزینه زندگی و تحصیل دخترش، افزود: با بافت و فروش این عروسک ها زندگی ام را می گذرانم و با قناعت توانسته ام تاکنون هزینه دیالیز همسرم را تامین کنم و اگر بتوانم همیشه عروسک تولید کنم اوضاع زندگی ام از وضع موجود هم رضایت بخش خواهد بود.

وی در خصوص همسرش نیز گفت: همسرم برای پیوند کلیه در نوبت قرار دارد ولی حتی نوبت ما هم برسد می دانم هزینه آن را نمی توانیم تامین کنیم، تنها دلخوشی ام این است که بتوانم کار بیشتر کنم تا بتوانم هزینه دیالیز و درمان همسرم را تامین کنم.

این بانوی سختکوش که سی و چهار سالگی اش را سپری می کند، اظهارداشت: البته کار بافت هم همانطور که گفتم با دست حوصله می خواهد و اعصاب را خسته می کند ولی وقتی بخواهی زندگی را بچرخانی و محتاج کسی نباشی باید با امید کار کرد تا خدا هم یاری ات کند.

غفاری چندین بار در نمایشگاه های گروهی صنایع دستی بستان آباد شرکت کرده و تولیدات خود را در آن به نمایش و عرضه گذاشته است.