موسوی فرماندار بستان آباد درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی  نقش کتاب و کتابخوانی را در پیشرفت جامعه مهم دانست و افزود: اگر جامعه ای بخواهد به پیشرفت برسد باید کتابخوانی و مطالعه در آن از جایگاه بالایی برخوردار باشد.
موسوی در ادامه از شهرداری ها خواست  در پرداخت نیم درصد حق کتابخانه ها اهتمام بیشتری داشته باشند چرا که این مبلغ می تواند در رسیدگی به امورات مربوط به کتابخانه ها کمک شایانی کند.
فرماندار بستان آباد از میزان پایین سرانه مطالعه در جامعه انتقاد کرد و افزود: وضعیت مطالعه و مسائل فرهنگی نیازمند توجه جدی مسئولین است و باید در این زمینه تمامی دستگاههای فرهنگی با هم تعامل و همبستگی داشته باشند.