به گزارش دیار شهریار مردی حدود ۳۸ ساله در تیکمه داش حوالی ساعت ۱۲ خودکشی کرده است . که جزئیات این ماجرا در دست بررسی است .