به گزارش دیار شهریار مسابقه مچ اندازی جایزه بزرگ جام شهدای مدافع  شهرستان بستان آباد جمعه۹۶/۰۹/۰۳ساعت۱۰صبح در سالن فتح خیبر برگزار می شود لازم به ذکر است شرکت در این مسابقه برای عموم ازاد است .