به گزارش دیار شهریار بسیجیان شهرستان بستان آباد در اجتماع مدافعان حرم که در ۵ آذر در سالن هادی ساعی این شهرستان انجام گرفت، قدرت بسیج را به دشمن نشان دادند.