به گزارش دیار شهریار در راستای محکومیت تصمیم دولت خبیث آمریکادرخصوص به رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در راهپیمایی فردا شرکت می کنیم وعده دیدارما۹۶/۰۹/۱۷ بعداز نماز عبادی سیاسی جمعه