به گزارش دیار شهریار  اقدام ترامپ در اعلام انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس توسط نمازگزاران شهرستان بستان آباد محکوم شد .