موسوی فرمانداربستان آباد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان بستان آباد از مشکل کمبود آب درشهرستان با وجود ۴ سد بزرگ انتقاد کرد و ادامه داد: سد کلقان. کردکندی . جوقان والخلج باوجود اینکه چندین سال از افتتاحشان میگذرد اما هنوز پایاب این سدها اجرایی نشده و آب جمع شده در این سدها تقریبا بلا استفاده باقی می ماند.
موسوی همچنین از ایجاد مزرعه نمایشی زعفران و شهرک پنیر در شهرستان باهدف حمایت از تولیدات روستاییان در سال ۹۷ خبرداد وگفت: ایجادصنایع تبدیلی باجذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای استفاده بهینه از محصولات کشاورزان منطقه باجدیت دنبال خواهدشد.
فرماندار بااشاره به مراحل پایانی شهرک الکترونیک در منطقه سعیدآباد گفت :با بهره برداری از این شهرک برای بیش از ۱۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهدشد.
موسوی درپایان خواستار تسریع در چهارباند کردن مسیر تبریز بستان آباد شد.