به گزارش دیار شهریار موسوی فرماندار شهرستان بستان آباد در حاشیه محفل ادبی هنری چیله گجه سی در گفت و گوی اختصاصی به خبرنگار ما گفت : در راستای کمک به نیاز مندان در مناسبت های مختلف این نوع برنامه ها برگزار می شود که تر کیبی از فعالیت های انجمن خیریه و انجمن ادبی است .
موسوی ادامه داد : این نمایشگاه با همکاری  بنیاد خیریه یاران مهر اوجان و انجمن ادبی استاد شهریار و همچنین اداره فرهنگ ارشاد اسلامی برگزار شده است.

وی تصریح کرد : در آمدی که از فروش صنایع خانگی و صنایع دستی  این نمایشگاه به دست می آید  جهت کمک هزینه به مددجویان خیریه یاران مهراوجان پرداخت می شود .
فرماندار بستان آباد با اشاره به تبریز۲۰۱۸گفت : این نوع کار ها باید تداوم پیدا کرده و به عنوان هفته ی فرهنگی بستان آباد در جهت معرفی صنایع دستی و صنایع خانگی اوجان  می توان به تبریز و سایر شهر ها منتقل کرد .

وی یاد آور شد معرفی آیین ها ، فرهنگ و سنت یکی از مهم ترین کارهاست که می توان در چنین برنامه هایی سنت شهرستان را معرفی کرد

موسوی افزود : انتظار می رود در کنار اقلام تولیدی فرهنگ های تولیدی هم ارائه شود
فرماندار بستان آباد تصریح کرد : این نمایشگاه تا شب چله ادامه  دارد.
انتهای پیام /.