به گزارش دیار شهریار سرهنگ محمدی در گفت و گو با خبر نگار ما گفت :عده ای می خواهند فتنه ۸۸ فراموش شود چراکه فتنه ۸۸ کاملا سازماندهی شده از آنسوی مرزها بود و بدست منافقین کوردل داخلی اجرا شد اما ملت همیشه بیدار ایران اجازه نمی دهند دشمنان به اهداف خود برسند.

وی ادامه داد : به همین مناسبت مراسم بزرگداشت حماسه  ۹ دی در بستان آباد برگزار می شود .

زمان : روز شنبه ۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰/۳۰ صبح

مکان : مسجد جامع شهرستان بستان آباد