به گزارش دیار شهریار ، به مناسب گرامیداشت حماسه بزرگ ۹ دی که مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی بود با حضور پرشور مردم مومن و شهید پرور بستان آباد در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.