به گزارش دیار شهریار ، مردم انقلابی و ولایتمدار بستان آباد امروز در روز تجلی دست قدرت الهی در برابر فتنه عظیم آمریکایی-صهیونیستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و خلق حماسه ای عظیم ،ماندگار و سرنوشت ساز به خیابان ها آمدند.

مردم شریف بستان آباد به فتنه گران، آشوبگران و مزدوران قسم خورده ایران اسلامی نشان دادند که این ملت شریف و ولایتمدار و بابصیر لحظه ای در حمایت از رهبر خود و نظام اسلامی درنگ نمی کنند.

بعد از حماسه ی بزرگ ۹ دی ملت انقلابی بستان آباد حماسه ی ۱۵ دی را آفریدند تا پس مانده های فتنه ۸۸ و آشوب های اخیر را به زباله دان تاریخ بیندازند .