به گزارش دیار شهریار عصر امروز معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش به همراه مدیرکل دستگاه تعلیم وتربیت آذربایجانشرقی جهت نظارت بر پیشرفت پروژه ی باشگاه فرهنگیان این منطقه بازدید به عمل آورد .