به گزارش دیارشهریار فرماندارشهرستان بستان آباد درجلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بااشاره به اینکه ۲۱ اثرتاریخی شهرستان درفهرست آثارملی ثبت شده گفت: ازابتدای امسال بیش از۴۲ هزارنفراز مناطق گردشگری وآثارتاریخی شهرستان بازدید کرده اند که تلاش میکنیم این میزان رابه ۱۰۰ هزارنفردرسال افزایش دهیم.

موسوی حسینی بااشاره به موقعیت جغرافیایی و مسافرپذیربودن شهرستان استفاده از این ظرفیت رادرجهت معرفی پتانسیل ها وتوانایی های شهرستان ضروری برشمرد و گفت: باهدف معرفی این ظرعیتها وتواناییها بویژه دربخش روستایی ، نمایشگاه دائمی محصولات وصنایع دستی روستاییان وعشایرشهرستان درایام نوروز افتتاح خواهدشد.

وی همچنین ضرورت توجه به مشکلات مناطق گردشگری شهرستان رایادآورشد وگفت: باشروع فصل کاری آسفالت راه روستای خشکناب بعنوان یکی از قطب های گردشگری شهرستان اجرایی خواهدشد.

موسوی درپایان از پایان کارهای ثبت فطیرسنتی بستان آباد بعنوان اثرمعنوی ملی گفت: اقدامات لازم برای صادرات فطیر سنتی و افزایش سهم تولید فطیر دراشتغال شهرستان درحال انجام است .

انتهای پیام/.

ایرنا