به گزارش دیارشهریار مدیرصندوق بیمه کشاورزان ، روستاییان وعشایر استان ظهر امروز در مراسم اعطای حکم بازنشستگی ۸۸ نفر از بیمه گذاران صندوق بیمه روستاییان و عشایر در بستان آبادگفت :ماهانه بیش از ۳۵ میلیارد ریال به بیش از ۷ هزار خانواده مستمری بگیر صندوق در استان پرداخت می شود.

نظری بااشاره به اینکه ۷هزار و۱۴۶ خانوار دراستان درصندوق عضو هستند گفت: ماهانه بیش از ۳۵ میلیاردریال دراستان بعنوان مستمری به این خانواده ها پرداخت می شود که شهرستان بستان آباد دربین ۲۱ شهرستان استان با ۶۸ درصد بیشترین پوشش بیمه ای رابه خوداختصاص داده است.

وی همچنین بااشاره به اینکه افراد ساکن درروستا وعشایر باسن ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند دراین صندوق عضوشوند گفت:باتصویب مجلس قالیبافان و صنوف مختلف در روستا ها نیز میتوانند با عضویت دراین صندوق ازمزایای بازنشستگی وتامین آتیه استفاده نمایند.

 

انتهای پیام/.